Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad a psa na rok 2018

Výše poplatku je stanovena dle vyhlášky č.1/2013 následovně:

Za každou osobu trvale hlášenou v obci 400Kč.

Za každého psa 50Kč.

Za rekreační objekt (chalupu,chatu) 400Kč.

Upřednostňujeme platbu převodem na

účet obce č. 32125561/ 0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice.

Variabilním symbolem je  číslo popisné poplatníka.

V případě platby v hotovosti na pokladně OU jsou vyhrazeny následující termíny:

19.2. , 19.3. , 23.4. , 14.5.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. . Poslední možný termín pro platbu v hotovosti je 14.5. .