Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad a psa na rok 2024

Výše poplatku je stanovena dle vyhlášky č.1/2023 a č.2/2023následovně:

Za každou osobu trvale hlášenou v obci 700Kč.

Za každého psa 50Kč.

Za rekreační objekt (chalupu,chatu) 700Kč.

Upřednostňujeme platbu převodem na

účet obce č. 32125561/ 0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice.

Variabilním symbolem je  číslo popisné poplatníka.

V případě platby v hotovosti na pokladně OU jsou vyhrazeny následující termíny:

 budou upřesněny

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. 2024

Termíny svozů