Položky Popis Schválený rozpočet 2020 RO č.1           Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 12.12.2019  17.2.2020            
  Datum vyvěšení na úřední desce 16.12.2019  20.2.2020            
1XXX Daňové příjmy 4 437 800,00 77 140,00           4 514 940,00
2XXX Nedaňové příjmy 398 500,00             398 500,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00             0,00
4XXX Dotace 268 100,00             268 100,00
4111                  
4112 - souhrnný dotační vztah 68 100,00             68 100,00
4122                  
                   
                   
 P Příjmy celkem 5 104 400,00 77 140,00
          5 181 540,00
5XXX Běžné výdaje 4 424 400,00 77 140,00           4 501 540,00
6XXX Kapitálové výdaje 300 000,00             300 000,00
 V Výdaje celkem 4 724 400,00 77 140,00
          4 801 540,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3314/5339                  
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 8 280,00             8 280,00
3419/5222                  
5512/5222                  
                   
  Příjmy-výdaje 380 000,00 0,00
          380 000,00
                   
F Finacování celkem -380 000,00 0,00
          -380 000,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00             0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00             - 380 000,00

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015