Položky Popis Schválený rozpočet 2024             Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 14.12.2023              
  Vyvěšeno na úřední desce 15.12.2023              
1XXX Daňové příjmy 6 207 900,00              
2XXX Nedaňové příjmy 472 800,00              
3XXX Kapitálové příjmy 0,00              
4XXX Dotace 71 800,00              
  -souhrnný dotační vztah
71 800,00              
                   
                 
                   
                   
                   
  Příjmy celkem 6 752 500,00              
5XXX Běžné výdaje 5 252 500,00              
6XXX Kapitálové výdaje 1 120 000,00              
  Výdaje celkem 6 372 500,00
             
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
                   
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00              
                   
F Finacování celkem -380 000,00              
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00              
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00              
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00              
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00              
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00              

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2029 zveřejněno od 15.12.2023

 

Návrh Závěrečný účet 2023 zveřejněno od 4.3.2024

Přezkum hospodaření obce 2023 zveřejněno od 4.3.2024

 

Schválený Závěrečný účet 2022 zveřejněno od 1.5.2023

Přezkum hospodaření obce 2022 zveřejněno od 3.4.2023

 

Schválený Závěrečný účet 2021 zveřejněno od 28.3.2022

Přezkum hospodaření obce 2021 zveřejněno od 7.3.2022

 

Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021

Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015