SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 – 2029

                                                   SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 – 2029
             
Třídění RS Ukazatele rozpočtu 2025 2026 2027 2028 2029
Druhové položky            
Tř. 1 Daňové příjmy 6 300 000,00 6 400 000,00 6 500 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy 485 000,00 500 000,00 515 000,00 530 000,00 545 000,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tř. 4 Dotace 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
4112 - souhrnný dotační vztah 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
  Příjmy celkem 6 857 000,00 6 972 000,00 7 087 000,00 7 202 000,00 7 317 000,00
Tř. 5 Provozní výdaje celkem 5 977 000,00 6 092 000,00 6 207 000,00 6 322 000,00 6 437 000,00
Tř. 6 Kapitálové výdaje celkem 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
  Výdaje celkem 6 477 000,00 6 592 000,00 6 707 000,00 6 822 000,00 6 937 000,00
             
  Finanční vztahy k jiným osobám          
             
  Příjmy – výdaje 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
             
F Finacování celkem -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00
  Rámcové ukazatele          
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00
             
             
             
  Na úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023        
  Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023