KŘIČEŇ

 

Okres: Pardubice   Kraj: Pardubický

 

Historie: Křičeň je malou zemědělskou obcí s 257 obyvateli a najdeme ji v oblasti Polabské nížiny, severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč a severovýchodním směrem od města Přelouč. Jižním směrem od obce se rozprostírá les a v jeho oblasti je soustava několika malých a velkých rybníků. Mezi těmito rybníky jsou rybník Skřin a Rozhrn, jež jsou pozůstatkem pernštejnské rybniční soustavy. Na ostrově rybníka Skřin stávala ve středověku tvrz Jílovka a s břehem ji spojoval dřevěný most. Jihovýchodním směrem od Křičeně je chráněné území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. Rezervaci tvoří dva velké rybníky s rákosinami, vrbovými porosty a přilehlé mokřady. Rezervace je rovněž významnou ornitologickou lokalitou. Rybníky jsou napájeny Opatovickým kanálem, který nechal vybudovat Vilém z Pernštejna. V západní části obce najdeme také malý rybník. Nad severním okrajem obce se zvedá kopec Oškohrb ( 259 m.n.m.). První zmínka o obci Křičeň je z roku 1436, kdy král Zikmund potvrdil Divišovi Bořkovi z Miletína držbu zboží od kláštera Opatovického, jehož částmi byly v té době i Křičeň, Ždánice, Dolany a Rohoznice. Původní stará ves Křičeň se rozkládala v místech, kde jsou situována čísla popisná 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 35 a zbořené číslo 8, seskupená do nepravidelného kruhu. Takové seskupení bylo výhodné pro tažení tekoucí vody, jako přirozené zásobnice pro místní obyvatele.


Pamětihodnosti

Pomník sv. Jana Nepomuckého s kovovým křížem z r. 1854, pomník padlým bratřím 1914 - 1918 a obětem německé okupace

1939 - 1945   


Sport

Fotbalové hřiště


Spolky

SDH Křičeň,  SK Křičeň