Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023.


Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Křičeň výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0

§ 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena

§ 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Křičeni dne 8. ledna 2024

                                                                                                                                                                    Petr Čičko

                                                                                                                                                                    starosta obce

 

Na elektronické úřední desce vyvěšeno 8.1.2024