Vážení spoluobčané,

na webových stránkách obce přibyl nový odkaz na mapový portál obce Křičeň - GObec.

Pro vstup do portálu klikněte na odkaz po pravé straně.

Co je Gobec

GObec je mapový server, který umožňuje vytvářet a provozovat ucelený mapový informační geoportál pro města a obce. Mapový projekt GObec se všemi funkcemi a moduly je dostupný výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče. Nic není třeba instalovat, projekt je k dispozici na všech zařízeních a všude, kde je připojení na internet.

Postupně budeme portál plnit daty jako jsou sítě, pasporty a další důležité věci.

Věříme, že to pro Vás bude další možnost, jak nahlížet na některá důležitá data naší obce.

V menu Jízdní řády si můžete stáhnout k vytištění zpracované přehledy odjezdu autobusů.

Vážení občané,

po diskuzi na jednání OZ jsme se rozhodli obnovit původní obecní cestu k lesu za obcí směr Lázně Bohdaneč.

Tato cesta, která byla postupem času odstraněna zemědělskou činností, je řádně zakreslena v katastrálních mapách a je v majetku obce Křičeň.

Historicky tato cesta krom zajištění přístupu do lesa také jasně oddělovala hranice pozemků v této části katastrálního území Křičeň.

Cesta bude obnovena do stavu hliněné ujeté komunikace. Náklady na obnovu cesty jsou zanedbatelné (cena vyměření).