Obec Křičeň

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2018

Obsah závěrečného účtu
  I. Plnění rozpočtu příjmů
  II. Plnění rozpočtu výdajů
  III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
  IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
  V. Peněžní fondy - informativně
  VI. Majetek
  VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
  VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
  IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
  XI. Ostatní doplňující údaje
Doplňující údaje organizace
Kontaktní údaje
  telefon  
  fax  
  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  WWW stránky www.kricen.cz
 
Údaje o organizaci
  identifikační číslo 00580554
  název Obec Křičeň
  ulice, č.p. Křičeň 88
  obec Křičeň
  PSČ, pošta 533 41 Lázně Bohdaneč

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 3 489 390,00 3 781 800,00 3 675 801,88
Nedaňové příjmy 431 600,00 536 600,00 508 433,70
Kapitálové příjmy 350 000,00 616 000,00 615 703,28
Přijaté transfery 60 900,00 113 846,00 739 846,00
Příjmy celkem 4 331 890,00 5 048 246,00 5 539 784,86

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 774 100,00 774 100,00 745 226,98
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 19 400,00 19 400,00 17 141,78
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 59 800,00 59 800,00 67 643,01
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 668 600,00 668 600,00 620 684,57
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce --- 102 410,00 102 410,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 584 300,00 1 584 300,00 1 530 531,91
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 95 000,00 95 000,00 101 636,00
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 650,00
0000 1381 Daň z hazardních her 10 000,00 10 000,00 17 785,37
0000 1382 Zrušený odvod z loterií apodher kromě výh.hr.. --- --- 11,86
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 274 190,00 464 190,00 469 080,40
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR --- 52 946,00 52 946,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00
0000 Bez ODPA 3 550 290,00 3 895 646,00 3 789 647,88
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 83 000,00 83 000,00 82 496,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 83 000,00 83 000,00 82 496,00
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků --- --- 6 462,00
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 000,00 11 000,00 11 866,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 11 000,00 11 000,00 18 328,00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 244 000,00 244 000,00 221 001,00
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady --- --- 957,00
2321   Odvádění a čištění odpodních vod a nakl. s kaly 244 000,00 244 000,00 221 958,00
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 68 000,00 68 000,00 63 000,00
3612 Bytové hospodářství 68 000,00 68 000,00 63 000,00
3631 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - - 100,00
3631 Veřejné osvětlení - - 100,00
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu - - 156,00
3632 Pohřebnictví - - 156,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - 105 000,00 105 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 350 000,00 350 000,00 350 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 350 000,00 455 000,00 455 000,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 17 206,70
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 25 000,00 17 206,70
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 600,00 600,00 189,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00 600,00 189,00
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 538 000,00
6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 88 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - - 626 000,00
6409 3201       Příjmy z prodeje akcií - 266 000,00 265 703,28
6409 Osttaní činnosti j.n. - 266 000,00 265 703,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 331 890,00 5 048 246,00 5 539 784,86Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Běžné výdaje 3 248 500,00 5 041 856,00 5 023 005,27
Kapitálové výdaje 283 900,00 20 000,00 18 727,00
Výdaje celkem 3 532 400,00 5 061 856,00 5 041 732,27

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

2212 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 40 000,00
2212 Silnice 55 000,00 55 000,00 40 000,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 -
2219 5171 Opravy a udržování - 1 723 000,00 1 596 227,91
2219 6121 Budovy, haly a stavby 283 900,00 - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 333 900,00 1 773 000,00 1 596 227,91
2221 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 8 000,00 8 000,00 -
2310 6121       Budovy a stavby - 20 000,00 12 327,00
2310 Pitná voda - 20 000,00 12 327,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 22 000,00
2321 5141 Úroky vlastní 55 000,00 55 000,00 50 748,01
2321 5154 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 15 317,00
2321 5167 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 47 275,34
2321 5171 Opravy a udržování - 15 000,00 23 232,00
2321 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 -
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 267 000,00 282 000,00 158 572,35
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00
3314 5153 Plyn 6 000,00 6 000,00 10 530,00
3314 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 3 317,00
3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 8 000,00 -
3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 2 000,00 2 000,00
3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 21 847,00
3326 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 -
3326 5171 Opravy a udržování - 64 000,00 71 500,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 8 000,00 72 000,00 71 500,00
3341 5171 Opravy a udržování - 60 000,00 34 014,00
3341 Rozhlas a televize - 60 000,00 34 014,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1 200,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 23 507,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 38 000,00 20 100,00
3399 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 17 516,40
3399 5194 Věcné dary - 12 000,00 12 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 100 000,00 100 000,00 74 323,40
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 40 000,00 -
3412 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 20 000,00 12 672,00
3412 5151 Studená voda 20 000,00 60 000,00 67 449,00
3412 5153 Plyn 20 000,00 11 000,00 10 960,73
3412 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 32 933,00
3412 5156 Pohonné hmoty 25 000,00 10 000,00 4 598,00
3412 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol. - - 472,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 4 000,00 -
3412 5171 Opravy a udržování - - 3 746,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 145 000,00 175 000,00 132 830,73
3419 5222 Neinv.nedotační transfery spolkům. 20 000,00 20 000,00 20 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 20 000,00 20 000,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 000,00 - -
3612 5171 Opravy a udržování - - 8 673,00
3612 5901 Nespecifikované rezervy 60 000,00 20 000,00 -
3612 Bytové hospodářství 60 000,00 20 000,00 8 673,00
3613 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 - -
3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 425,00
3613 5153 Plyn 20 000,00 12 000,00 12 085,84
3613 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 7 213,38
3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 34 000,00 19 724,22
3631 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 68 202,08
3631 5171 Opravy a udržování - 163 000,00 25 820,00
3631 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - 133 207,00
3631 Veřejné osvětlení 70 000,00 233 000,00 227 229,08
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00   -
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 30,00
3632 5156 Pohonné hmoty 10 000,00 10 000,00 -
3632 Pohřebnictví 25 000,00 15 000,00 30,00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 202 670,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 000,00 10 000,00 19 534,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 7 033,00
3639 5134 Prádlo, oděv a obuv - - 3 368,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 5 858,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 13 392,00
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 25 514,00
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - 7 091,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 8 000,00
3639 5171 Opravy a udržování - - 850,00
3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 8 000,00 8 000,00 7 710,00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - 1 000,00
3639 5901 Nespecifikované rezervy 230 000,00 30 000,00 -
3639 6130 Pozemky - - 6 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 530 000,00 330 000,00 308 420,00
3721 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 -
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 000,00 14 000,00 -
3722 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 137 791,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000,00 140 000,00 137 791,00
3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 20 503,50
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 40 000,00 40 000,00 20 503,50
3725 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 36 530,00
3725 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 25 519,00
3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 5 499,00
3725 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 20 820,00
3725 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 60 903,00
3725 5171 Opravy a udržování - - 400,00
3725 5901 Nespecifikované rezervy 54 000,00 - 0
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 224 000,00 170 000,00 149 671,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 2 000,00 3 120,00
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 30 562,00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 28 000,00 3 323,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb - - 12 100,00
3745 5717 Opravy a udržování - - 1 990,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 170 000,00 60 000,00 51 095,00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 -
5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 -
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 200,00
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv - - 16 148,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 29 908,00
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 5 885,00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 000,00
5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 4 450,00
5512 5175 Pohoštění - - 196,00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00
5512 5901 Nespecifikované rezervy 45 000,00 - -
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 105 000,00 80 787,00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 620 000,00 620 000,00 601 835,00
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 56 000,00 56 000,00 53 948,00
6112 Zastupitelstva obcí 676 000,00 676 000,00 655 783,00
6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 15 000,00 17 328,00
6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 12 000,00 3 185,00
6115 5153 Plyn - 2 000,00 427,00
6115 5175 Pohoštění - 1 000,00 780,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samospr. celků   30 000,00 21 720,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 000,00 12 923,00
6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 000,00 2 453,00
6118 5153 Plyn - - 1 712,90
6118 5175 Pohoštění - 2 000,00 1 560,00
6118 5901 Nespecifikované rezervy - 4 946,00 -
6118 Volba prezidenta republiky - 22 946,00 18 648,90
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 170 000,00 166 000,00
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 000,00 25 000,00 32 500,00
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 11 000,00 11 700,00
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 833,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - - 660,00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - 29 076,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 50 000,00 30 103,30
6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 123,00
6171 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 28 575,44
6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 17 898,00
6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 1 248,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 24 168,16
6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 10 000,00 20 193,60
6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 66 000,00 64 221,68
6171 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 -
6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 322,80
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - 30,00
6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000,00 2 000,00 290,00
6171 Činnost místní správy 372 000,00 438 000,00 432 942,98
6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 4 954,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 4 954,20
6320 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 7 473,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10 000,00 10 000,00 7 473,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 488 000,00
6330 5348 Převody do vlastní pokladny - - 138 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - - 626 000,00
6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 102 410,00 102 410,00
6399 Ostatní finanční operace - 102 410,00 102 410,00
6402 5366 Výdaje finan.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6 500,00 6 500,00 6 234,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 6 500,00 6 500,00 6 234,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 532 400,00 5 061 856,00 5 041 732,27

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 799 490,00 -13 610,00 498 052,59

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů

Základní běžný účet 1 463 332,23   1 577 206,82 - 113 874,59
Běžné účty fondů ÚSC     - -
Běžné účty celkem 1 463 332,23   1 577 206,82 -113 874,59
Pokladna 37,00   4 295,00 -4 258,00
 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek      
Příjmy celkem      
Výdaje celkem      
Obrat      
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)      
Změna stavu      
Financování - třída 8      
 

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      
  Software      
  Ocenitelná práva      
  Povolenky na emise a preferenční limity      
  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63 631,00   63 631,00
  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  Stavby 41 254 467,09   41 254 467,09
  Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 419 121,83   3 419 121,83
  Pěstitelské celky trvalých porostů      
  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 455 554,30 9 937,00 1 465 491,30
  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  Pozemky 12 787 042,74 - 33 701,09 12 753 341,65
  Kulturní předměty      
  Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      
  Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji      
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 439 650,00   439 650,00
  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 655,00 4 172,00 20 827,00
  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
  Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku      
  Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku      
Dlouhodobý finanční majetek
  Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      
  Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem      
  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti      
  Dlouhodobé půjčky      
  Termínované vklady dlouhodobé      
  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 322 000,00 - 20 000,00 1 302 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      
  Oprávky k softwaru      
  Oprávky k ocenitelným právům      
  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 63 631,00   63 631,00
  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  Oprávky ke stavbám 2 376 711,00 743 724,00 3 120 435,00
  Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 979 075,00 202 925,00 1 182 000,00
  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      
  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 455 554,30 9 937,00 1 465 491,30
  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku      
Zásoby vlastní výroby
  Nedokončená výroba      
  Polotovary vlastní výroby      
  Výrobky      
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
  Opravné položky k směnkám a inkasu      
  Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 16 979,00- 4 320,00 21 299,00-
  Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým      
  Opravné položky k odběratelům 300,00- 1 000,00 1 300,00-
  Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů      
  Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek      
  Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení      
  Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám      

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4134 Převody z rozpočtových účtů     538 000,00
4138 Převody z vlastní pokladny     88 000,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 000,00 8 000,00 7 710,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům     488 000,00
5348 Převody do vlastní pokladny     138 000,00
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 500,00 6 500,00 6 234,00
 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

           
98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 946,00   22 946,00  
98008 5021 Ostatní osobní výdaje   13 000,00   12 923,00
98008 5139 Nákup materiálu j.n.   3 000,00   2 453,00
98008 5153 Plyn   -   1 712,90
98008 5175 Pohoštění   2 000,00   1 560,00
98008 5901 Nespecifikované rezervy   4 946,00   -
98008 Volba prezidenta 22 946,00 22 946,00 22 946,00 18 648,90
98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00   30 000,00  
98187 5021 Ostatní osobní výdaje   15 000,00   17 328,00
98187 5139 Nákup materiálu j.n.   12 000,00   3 185,00
98187 5153 Plyn   2 000,00   427,00
98187 5175 Pohoštění   1 000,00   780,00
98187 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30 000,00 30 000,00 30 000,00 21 720,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Křičeň je zveřejněno na www.kricen.cz.

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec Křičeň není zřizovatelem příspěvkových organizací.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Účetní výsledek hospodaření za rok 2018 skončil se schodkem ve výši   - 275 584,80 Kč.

Obec Křičeň splácí dva úvěry na kanalizaci. Stav úvěrových účtů k 31. 12. 2018 je 5 063 754,- Kč.

Obec v průběhu roku přijala pouze dotace na úhradu volebních nákladů. Zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření. Přehled dotací, které obec obdržela během roku je uveden v oddíle VIII.

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu s pravidly dotací.

 
Razítko účetní jednotky  
   
   
   
   
Osoba odpovědná za účetnictví Dagmar Kašparová
  Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů  
     
Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Jaroslava Plačková
  Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů  
     
Statutární zástupce Petr Čičko
  Podpisový záznam statutárního zástupce  
     

V Křični dne 27. 6. 2019

Vyvěšeno dne: 27.6.2019                                           Sejmuto dne:  

Na elektronické úřední desce vyvěšeno: od: 27.6.2019