kadibudka

Splašková kanalizace - stočné na rok 2021

Výše poplatku byla schválena zastupitelstvem obce dne 10.12.2020 následovně:

Za osobu 1050Kč.

Za rekreační objekt (chalupu,chatu) 1050Kč.

Upřednostňujeme platbu převodem na

účet obce č. 32125561/ 0100 u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice.

Variabilním symbolem je  číslo popisné poplatníka.

V případě platby v hotovosti na pokladně OU jsou vyhrazeny následující termíny:

17.2. a 18.5. 2021

Je také možno provést úhradu čtvrtletně k datu 31.3. 30.6. 30.9.  15.12. v tomto případě lze platit pouze převodem a tato skutečnost je nutná nahlásit osobně během úředních hodin.