Obec Křičeň

Aktuální informace (červenec 2015)

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI

V předchozím „Křičeňském zpravodaji“ jsme Vás informovali o tom, že jsme požádali Magistrát města Pardubic o obnovení autobusové zastávky u Agrodružstva Klas Křičeň. Původní autobusová zastávka s názvem Křičeň JZD byla přesunuta (i s tímto názvem) do obce (směr Rohoznice).

V současné době máme v obci tedy 2 platné zastávky. Zastávka Křičeň (směr L. Bohdaneč), ta slouží oběma linkám (směr Chlumec nad C. a směr Hradec Králové) a zastávka směr Rohoznice (přesunutá od JZD), která slouží lince Křičeň - Hradec Králové.

Mohlo by se zdát, že 2 autobusové zastávky v obci jsou nadbytečné, ale důvod jejich existence je jednoznačný. Bezpečnost školních dětí, aby nemusely přecházet přes nebezpečnou křižovatku před obchodem. A protože přesun zastávky je z hlediska administrativního nesrovnatelně jednodušší a protože bezpečnost dětí je nade vše, byla použita právě tato varianta přesunu od JZD.

Obec Křičeň

Setkání stále mladých seniorů

Dne 11. července 2015 se uskutečnilo v buňkách za obecním obchodem setkání seniorů, nutno dodat „stále mladých seniorů“. J

Toto setkání bylo realizováno pod vedením nových členů kulturní a sociální komise;

ustanoveni do funkcí byli dne 12. 5. 2015. Úvodní přivítání jménem obce a seznámení přítomných s některými aktuálními informacemi - J. Plačková.

Minutou ticha byla uctěna i památka Marušky Kudrnové, která se aktivně podílela na organizaci předešlých setkání. Nikdy na ni nezapomeneme! Čest její památce!

Zásluhu na perfektním zorganizování akce měli jmenovitě Kateřina Hanzlová (předsedkyně komise), Šárka Karelová (členka komise) a Karel Gebhart (člen komise).

Pokud bychom měli hodnotit, jak toto setkání dopadlo, tak věříme, že výborně!

Zásluhu na tom má samozřejmě „Kačenka“ a Šárka s rodinami, a samozřejmě

i „Kája“.

Obec Křičeň

AKTUÁLNÍ INFORMACE (říjen 2015)

OPRAVA KANÁLŮ

V obci byla provedena oprava dalších 4 ks kanálů, opravu provedla SÚS Pk; po dohodě za ½ cenu; celkem za 15 tis. Kč + DPH. Důvodem aktuální opravy bylo především zajištění bezpečnosti a ochrany před možnými úrazy.

ÚKLID PROSTOR U POMNÍKU PADLÝCH

Byl proveden radikální zásah do přerostlé zeleně. Díky tomu vynikl i pohled na kapličku, která je jistě, spolu s pomníkem padlých, důležitou dominantou obce.