V menu Jízdní řády si můžete stáhnout k vytištění zpracované přehledy odjezdu autobusů.

Vážení občané,

po diskuzi na jednání OZ jsme se rozhodli obnovit původní obecní cestu k lesu za obcí směr Lázně Bohdaneč.

Tato cesta, která byla postupem času odstraněna zemědělskou činností, je řádně zakreslena v katastrálních mapách a je v majetku obce Křičeň.

Historicky tato cesta krom zajištění přístupu do lesa také jasně oddělovala hranice pozemků v této části katastrálního území Křičeň.

Cesta bude obnovena do stavu hliněné ujeté komunikace. Náklady na obnovu cesty jsou zanedbatelné (cena vyměření).

Obec Křičeň

Aktuální informace (červenec 2015)

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI

V předchozím „Křičeňském zpravodaji“ jsme Vás informovali o tom, že jsme požádali Magistrát města Pardubic o obnovení autobusové zastávky u Agrodružstva Klas Křičeň. Původní autobusová zastávka s názvem Křičeň JZD byla přesunuta (i s tímto názvem) do obce (směr Rohoznice).

V současné době máme v obci tedy 2 platné zastávky. Zastávka Křičeň (směr L. Bohdaneč), ta slouží oběma linkám (směr Chlumec nad C. a směr Hradec Králové) a zastávka směr Rohoznice (přesunutá od JZD), která slouží lince Křičeň - Hradec Králové.

Mohlo by se zdát, že 2 autobusové zastávky v obci jsou nadbytečné, ale důvod jejich existence je jednoznačný. Bezpečnost školních dětí, aby nemusely přecházet přes nebezpečnou křižovatku před obchodem. A protože přesun zastávky je z hlediska administrativního nesrovnatelně jednodušší a protože bezpečnost dětí je nade vše, byla použita právě tato varianta přesunu od JZD.