Obec Křičeň

AKTUÁLNÍ INFORMACE (říjen 2015)

OPRAVA KANÁLŮ

V obci byla provedena oprava dalších 4 ks kanálů, opravu provedla SÚS Pk; po dohodě za ½ cenu; celkem za 15 tis. Kč + DPH. Důvodem aktuální opravy bylo především zajištění bezpečnosti a ochrany před možnými úrazy.

ÚKLID PROSTOR U POMNÍKU PADLÝCH

Byl proveden radikální zásah do přerostlé zeleně. Díky tomu vynikl i pohled na kapličku, která je jistě, spolu s pomníkem padlých, důležitou dominantou obce.