Položky Popis Schválený rozpočet 2023 RO č.1 RO č.2 RO č.3       Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 24.11.2022  9.3.2023  1.6.2023 14.12.2023        
  Vyvěšeno na úřední desce 8.12.2022  13.3.2023  2.6.2023  16.12.2023        
1XXX Daňové příjmy 4 684 300,00 87 100,00 0,00  1 080 000,00       5 851 400,00
2XXX Nedaňové příjmy 471 600,00 0,00  0,00 20 000,00        491 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00  0,00  0,00  0,00        0,00
4XXX Dotace 74 900,00  38 600,00  155 000,00 0,00        268 500,00
  -souhrnný dotační vztah
74 900,00  0,00 0,00  0,00        74 900,00
                   
                 
                   
                   
                   
  Příjmy celkem 5 230 800,00 125 700,00  155 000,00  1 100 000,00        6 611 500,00
5XXX Běžné výdaje 4 450 800,00  365 700,00 155 000,00 274 000,00        5 245 500,00
6XXX Kapitálové výdaje 400 000,00 200 000,00  200 000,00 0,00        800 000,00
  Výdaje celkem 4 850 800,00
 565 700,00 355 000,00  274 000,00         6 045 500,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 080,00  0,00 0,00 0,00        7 080,00
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00  -440 000,00
-200 000,00  826 000,00        566 000,00
                   
F Finacování celkem -380 000,00 440 000,00 200 000,00  -826 000,00         -566 000,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00  440 000,00  200 000,00  -826 000,00       -186 000,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00  0,00  0,00  0,00        0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00 0,00
 0,00 0,00
       0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00 0,00  0,00 0,00        0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00 0,00  0,00 0,00        -380 000,00

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 zveřejněno od 16.12.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2022 zveřejněno od 1.5.2023

Přezkum hospodaření obce 2022 zveřejněno od 3.4.2023

 

Schválený Závěrečný účet 2021 zveřejněno od 28.3.2022

Přezkum hospodaření obce 2021 zveřejněno od 7.3.2022

 

Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021

Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015