Schválený rozpočet obce Křičeň na rok 2024

Položky Popis Schválený rozpočet na rok 2024
1XXX Daňové příjmy 6 207 900,00
2XXX Nedaňové příjmy 472 800,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00
4XXX Dotace 71 800,00
  - souhrnný dotační vztah 71 800,00
  Příjmy celkem 6 752 500,00
5XXX Běžné výdaje 5 252 500,00
6XXX Kapitálové výdaje 1 120 000,00
  Výdaje celkem 6 372 500,00
     
  Finanční vztahy k jiným osobám  
     
     
  Příjmy – výdaje 380 000,00
     
F Finacování celkem -380 000,00
  Rámcové ukazatele  
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00
8113,812 Přijaté půjčky 0,00
8114,812 Splátky přijatých půjček -380 000,00
     
  Na úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023
  Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023