Evidence obecně závazných vyhlášek obce Křičeň

Platné:

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 1/2023 o místním poplatku ze psů - platná od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - platná od 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy - platná od 16.7.2018

Zrušené:

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná od 1.1.2022 do 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 1/2019 o místním poplatku ze psů - platná od 1.1.2020 do 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 2/2013, Zákaz podomního prodeje - platná od 9.7.2013 do 15.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná od 1.1.2020 do 31.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 1/2014,o místních poplatcích platná od 16.9.2014 do 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích platná od 20.9.2011 do 15.9.2014