Obec Křičeň

IČ: 00580554

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Položky Popis Schválený rozpočet 2020

Upravený rozpočet

2020

Návrh rozpočtu

2021

1XXX Daňové příjmy 4 437 800,00 4 514 940,00 3 212 600,00
2XXX Nedaňové příjmy 398 500,00 398 500,00 399 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4XXX Dotace 268 100,00 689 100,00 70 800,00
  - souhrnný dotační vztah 68 100,00 68 100,00 70 800,00
  - oprava kapličky na hřbitově 200 000,00 20 000,00  
  - dotace Pk, POV   80 000,00  
  - dotace volby, UZ 98193   31 000,00  
  - kompenzační příspěvek obcím, UZ 98024   310 000,00  
  Příjmy celkem 5 104 400,00 5 602 540,00 3 683 000,00
5XXX Běžné výdaje 4 424 400,00 4 612 540,00 3 103 000,00
6XXX Kapitálové výdaje 300 000,00 300 000,00 200 000,00
  Výdaje celkem 4 724 400,00 4 912 540,00 3 303 000,00
         
  Finanční vztahy k jiným osobám      
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 8 280,00 8 280,00 7 440,00
         
  Příjmy – výdaje 380 000,00 690 000,00 380 000,00
         
F Finacování celkem -380 000,00 -690 000,00 -380 000,00
  Rámcové ukazatele      
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00 0,00 0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00 0,00 0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00 0,00 0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00 0,00 0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:   20. 11. 2020

                           sejmuto dne:     10. 12. 2020

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 20 11. 2020

                                               sejmuto dne:   10. 12. 2020