Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020, a to tak, že:

pro volební okrsek č. 1 se sídlem Křičeň, č. p. 88

 

se toto uskuteční dne 10. 9. 2020 od 18.30 hodin

v zasedací místnosti, Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

                                                                     

                                                                                                                                                                                           

V Křičeni dne 7. 9. 2020  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …………………………..

 

                                                                                                          podpis starosty

Vyvěšeno dne : 7.9.2020

Sejmuto dne: