Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

v obci Křičeň pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,

že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020 v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

Volební okrsek č. 1:                  zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

V Křičeni 17. 8. 2020

…………………………………………….

                                                                                                                                   Petr Čičko, starosta obce

ke stažení zde

 

Vyvěšeno dne :17.8.2020