Obec Křičeň

Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.


Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Křičeň výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

§ 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0

§ 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena

§ 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Křičeni dne 5. ledna 2020

                                                                                     Petr Čičko

                                                                                    starosta obce

 

                                                                                    Dokument ke stažení zde

 

 

Vyvěšeno 7.1.2019