Přehled usnesení vlády České republiky vydaných k nouzovému stavu - koronavirus

 (ke stažení - přečtení najeďte kurzorem na text)

Sbírka zákonů Česká republika částka 41 usnesení 106-108 ze dne 18.března 2020 

106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 37 usnesení 96-99 ze dne 16.března 2020 

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 35 usnesení 84-90 ze dne 15.března 2020

84. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 34 usnesení 83 ze dne 15.března 2020

83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 33 usnesení 82 ze dne 14.března 2020

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 32 usnesení 75-81 ze dne 13.března 2020

75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 31 usnesení 70-74 ze dne 12.března 2020

70. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů Česká republika částka 30 usnesení 69 ze dne 12.března 2020

69. Vyhlášení nouzového stavu

 

Vyvěšeno 12.3.2020