Položky Popis Schválený rozpočet 2020 RO č. 1 RO č. 2         Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 12.12.2019 17.2.2020 27.7.2020          
  Vyvěšeno na úřední desce 12.12.2019 20.2020 1.8.2020          
1XXX Daňové příjmy 4 437 800,00 77 140,00           4 514 940,00
2XXX Nedaňové příjmy 398 500,00             398 500,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00             0,00
4XXX Dotace 268 100,00   421 000,00         689 100,00
  - souhrnný dotační vztah 68 100,00             68 100,00
  - oprava kapličky na hřbitově 200 000,00             200 000,00
  - oprava komunikací     80 000,00         80 000,00
  - volby do Zastupitelstva kraje, UZ 98193     31 000,00         31 000,00
  - kompenzační příspěvek obcím, UZ 98024     310 000,00         310 000,00
                   
  Příjmy celkem 5 104 400,00 77 140,00 421 000,00         5 602 540,00
5XXX Běžné výdaje 4 424 400,00 77 140,00 111 000,00         4 612 540,00
6XXX Kapitálové výdaje 300 000,00             300 000,00
  Výdaje celkem 4 724 400,00 77 140,00 111 000,00         4 912 540,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 8 280,00             8 280,00
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00
                   
F Finacování celkem -380 000,00 0,00 -310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690 000,00
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků 0,00             0,00
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00             0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00             0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00             0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00             -380 000,00

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019

 

Návrh Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 26.5.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015

 

 

 

 

 

421 000,00