Schválený střednědý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Třídění RS

Ukazatele rozpočtu

2021 2022 2023

Druhové položky

P

Příjmy celkem

4 966 600,00

5 067 500,00

5 168 400,00

Tř.1

Daňové příjmy

4 500 000,00

4 600 000,00

4 700 000,00

Tř.2

Nedaňové příjmy

398 500,00

398 500,00

398 500,00

Tř. 3

Kapitálové příjmy

0

0

0

Tř.4

Dotace celkem

68 100,00

69 000,00

69 900,00

Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)

4112

Neinvestiční dotace v rámci souhr.dot.vztahu

68 100,00

69 000,00

69 900,00

V

Výdaje celkem

4 586 600,00

4 687 500,00

4 788 400,00

Rámcové ukazatele:

tř.5

Provozní výdaje celkem

4 386 600,00

4 487 500,00

4 588 400,00

tř.6

Kapitálové výdaje

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Saldo příjmů a výdajů

380 000,00

380 000,00

380 000,00

Povinné výdaje k spolufinancování programům

Finanční vztahy k jiným osobám (včetně příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):

F

Financování celkem

- 380 000,00

- 380 000,00

 

-380 000,00

Rámcové ukazatele: 

8115

Změna stavu peněžních  prostředků

0

0

0

81xx, 82xx

Ostatní financování

0

0

0

Závazné ukazatele k jiným osobám

0

0

0

8113,8123

Přijaté půjčky

0

0

0

8114,8124

Splátky přijatých půjček

-380 000,00

-380 000,00

-380 000,00

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:   16. 12. 2019

                           sejmuto dne:    

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 16. 12. 2019

                                               sejmuto dne: