UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny
č. 110060780721
dne 27. 7. 2021 od 7:30 do 18:30 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Křičeň (okres Pardubice)
č. p. 2, 16, 18-24, 26, 27, 28, 31, 41, 43, 44, 45, 48, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 71, 72, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 94-99,103
kat. území Křičeň (kód 676187): parcelní č. 48/2, 63/10, 71/2, 71/3, 71/7, 71/9, 71/11, 71/13, 71/14, 71/18

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny dovypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).