Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v u j i

 

minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 v obci Křičeň

 

ve volebním okrsku č. 1 v počtu 4 členů

 

 

 

           

V Křičeňi dne 21. 8. 2017

 

Dokument ke stažení zde

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 21.8..2017