Regionální svazek obcí Bohdanečsko oznamuje, že

střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2022 a rozpočet na rok 2017

schválený valnou hromadou dne 24. 11. 2016

je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách www.bohdanecsko.cz.

Do listinné podoby schválených dokumentů lze nahlédnout v sídle svazku,

konkrétně na Odboru rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč.

 

   Ing. Miloš Karafiát

        předseda

Na úřední desce členské obce a shodně i na elektronické úřední desce

vyvěšeno dne 23. 3. 2017                            sejmuto dne 31. 12. 2017