Závěrečný účet obce za rok 2016 je zde: Závěrečný účet 2016.

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 22.2.2017