Závěrečný účet obce za rok 2015 je zde: Závěrečný účet 2015.

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 27.4.2016