Dne 26.4.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Křičeň v roce 2015. Výsledek přezkoumání je zde: Přezkoumání hospodaření obce Křičeň v roce 2015.

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 27.4.2016