Příští jednání Zastupitelstva obce Křičeň

se koná dne 1.6.2023 od 19:00 hodin

Program jednání:

1.Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu

2.Smlouva POV s Pardubickým krajem

3.Rozšíření veřejného osvětlení směr Dolany

4.Opravy místních komunikací

5.Rozpočtové opatření

6.Diskuze

Vyvěšeno dne: 25.5.2023