Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

pro volby do zastupitelstva obce Křičeň

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volby do zastupitelstva obce Křičeň a to tak, že:

ve volební okrsku č. 1 se sídlem: Křičeň, č. p. 88

 

se toto uskuteční dne 29. srpna 2022 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti, Obecní úřad Křičeň, č. p. 88

 

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. průkazem o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka EU), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                        

V Křičeňi dne 22. 8. 2022         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          …………………

                                         podpis starosty

Na úřední desce yvěšeno dne:                        22. 8. 2022            sejmuto dne:

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 22. 8. 2022             sejmuto dne: