Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Křičeň

pro volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022

a

pro volby do 1/3 SENÁTU Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

informuji volební strany,

že volby do Zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech

23. a 24. září 2022 v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

Volební okrsek č. 1:        zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

 

 

V Křičeni 22. 7. 2022

…………………………………………….

                                                                                               Petr Čičko, starosta obce

 

Vyvěšeno dne 8.8.2022