Příští jednání Zastupitelstva obce Křičeň

se koná dne 28.6.2022 od 19:00 hodin

Program:     

1. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise

2. Schválení dodatků ke smlouvám o úvěrech na dešťovou a splaškovou kanalizaci z důvodu konce fixace úrokové sazby

3. Diskuze

 

 

Vyvěšeno dne: 21.6.2022