Oznámení

 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

z v e ř e j ň u j i

pro volby do zastupitelstva obce Křičeň konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

  • Počet volebních okrsků                         1
  • Počet volených členů zastupitelstva     7
  • Potřebný počet podpisů na peticích

-   pro nezávislé kandidáty                       12

-    pro sdružení nezávislých kandidátů    17

 

 

 

             

V Křičeni dne 20. 6. 2022

 

 

                      

 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Petr Čičko

                                                                                                                     starosta obce

 

  Na úřední desce vyvěšeno dne 20. 6. 2022                               sejmuto 20. 7. 2022

Na elektronické úřední desce vyvěšeno 20. 6. 2022                  sejmuto 20. 7. 2022