Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021, a to tak, že:

pro volební okrsek č. 1 se sídlem Křičeň, č. p. 88

 

se toto uskuteční dne 13. 9. 2021 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti, Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88

 

Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to za účelem ověření jeho totožnosti.

                                                                     

                                                                                                                                                                                           

V Křičeňi dne 8. 9. 2021  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    …………………………..

                                                                                                          podpis starosty

Na úřední desce vyvěšeno dne: 8. 9. 2021                             sejmuto dne: 17. 9. 2021

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 8. 9. 2021         sejmuto dne: 17. 9. 2021