Položky Popis Schválený rozpočet 2021 RO č.1 RO č.2 RO č.3
      Rozpočet po změnách
  Datum schválení ZO/starosty 10.12.2020  3.2.2021  18.5.2021 18.11.2021        
  Vyvěšeno na úřední desce 10.12.2020 3.2.2021  20.5.2021 20.11.2021        
1XXX Daňové příjmy 3 212 600,00  83 790,00  0,00 180 000,00       3 476 319,00
2XXX Nedaňové příjmy 399 600,00 0,00  0,00 0,00       399 600,00
3XXX Kapitálové příjmy 0,00 0,00  0,00  0,00       0,00
4XXX Dotace 70 800,00 0,00 119 239,25 819 021,14       1 009 060,39
 4111 - kompenzační přísp. UZ 98037 0,00 0,00 9 239,25 38 021,14       47 260,39
4111 - volby do PS Parlamentu ČR, UZ 98071 0,00 0,00 0,00 31 000,00       31 000,00
4112 - souhrnný dotační vztah 70 800,00 0,00 0,00  0,00       70 800,00
 4122 - dotace POV, oprava komunikací   0,00  0,00 110 000,00  0,00        110 000,00
4222 - dotace Pard.kraj, DA  0,00 0,00 0,00 300 000.00       300 000,00
 4216  - dotace MV ČR, DA, UZ 14502 0,00  0,00  0,00 450 000,00        450 000,00
  Příjmy celkem 3 683 000,00 83 790,00
 119 239,25
999 021,14
      4 885 050,39
5XXX Běžné výdaje 3 103 000,00  83 790,00  110 000,00 1 431 000,00       4 727 790,00
6XXX Kapitálové výdaje 200 000,00  0,00 0,00  867 000,00       1 067 000,00
  Výdaje celkem 3 303 000,00 83 790,00
110 000,00
2 298 000,00
      5 794 790,00
                   
  Finanční vztahy k jiným osobám                
3639/5329 RSOB, členský příspěvek 7 440,00 0,00 0,00  0,00       7 440,00
                   
  Příjmy – výdaje 380 000,00  0,00  9 239,25
-1 298  978,86
      -909 739,61
                   
F Finacování celkem -380 000,00 0,00
-9 239,25
1 298 978,86
      909 739,61
  Rámcové ukazatele                
8115 Změna stavu peněžních prostředků - 380 000,00 0,00 - 9 239,25 1 298 978,86       909 739,61
81xx, 82xx Ostatní financování 0,00 0,00  0,00 0,00       0,00
  Závazné ukazatele k jiným osobám 0,00  0,00  0,00  0,00       0,00
8113,8123 Přijaté půjčky 0,00  0,00  0,00  0,00       0,00
8114,8124 Splátky přijatých půjček -380 000,00 0,00  0,00  0,00       -380 000,00

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 zveřejněno od 16.12.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2020 zveřejněno od 30.6.2021

Přezkum hospodaření obce 2020 zveřejněno od 5.6.2021

 

Schválený Závěrečný účet 2019 zveřejněno od 25.6.2020

Přezkum hospodaření obce 2019 zveřejněno od 26.5.2020

 

Schválený Závěrečný účet 2018 zveřejněno od 27.6.2019

Přezkum hospodaření obce 2018 zveřejněno od 28.5.2019

 

Schválený Závěrečný účet 2017 zveřejněno od 19.4.2018 

Přezkum hospodaření obce 2017 zveřejněno od 28.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet 2016 zveřejněno od 31.3.2017

Přezkum hospodaření obce 2016 zveřejněno od 13.2.2017

 

Schválený Závěrečný účet 2015

Přezkum hospodaření obce 2015