Obecně závazná vyhláška obce Křičeň č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ke stažení zde

Vyvěšeno: 12.12.2019 Sejmuto:30.12.2019