Obec Křičeň

IČ: 00580554

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Soubor ke stažení ve formátu pdf zde

Třídění RS Ukazatele rozpočtu Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020
Účelové odpa Druhové položky        
  P Příjmy celkem

4 252 800,00

4 644 300,00

5 104 400,00

  Tř.1 Daňové příjmy

3 794 400,00

3 992 400,00

4 437 800,00

  Tř.2 Nedaňové příjmy

397 500,00

398 500,00

398 500,00

  Tř. 3 Kapitálové příjmy

0

0

0

  Tř.4 Dotace celkem

60 900,00

254 400,00

268 100,00

    Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů, kde je finanční vztah k jiné osobě)      
  4112 Neinvestiční dotace v rámci souhr.dot.vztahu

60 900,00

60 900,00

68 100,00

           
  V Výdaje celkem

4 323 600,00

5 020 600,00

4 724 400,00

    Rámcové ukazatele:      
  tř.5 Provozní výdaje celkem

4 123 600,00

4 940 600,00

4 424 400,00

  tř.6 Kapitálové výdaje

200 000,00

80 000,00

300 000,00

           
    Saldo příjmů a výdajů

-70 800,00

-376 300,00

380 000,00

           
    Povinné výdaje k spolufinancování programům      
    Finanční vztahy k jiným osobám (včetně příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):      
3639 5329 RSOB, Lázně Bohdaneč 8 000,00

78 200,00

8 280,00

           
  F Financování celkem

70 800,00

376 300,00

-380 000,00

    Rámcové ukazatele:      
  8115 Změna stavu peněžních prostředků

450 800,00

506 300,00

0

  81xx, 82xx Ostatní financování

0

0

0

    Závazné ukazatele k jiným osobám

0

0

0

  8113,8123 Přijaté půjčky

0

0

0

  8114,8124 Splátky přijatých půjček

-380 000,00

-380 000,00

-380 000,00

           

Na úřední desce vyvěšeno dne:   25. 11. 2019

                           sejmuto dne:     12. 12. 2019

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 25. 11. 2019

                                               sejmuto dne:   12. 12. 2019