Příští jednání Zastupitelstva obce Křičeň

se koná dne 17.9. 2019 od 19:00 hodin

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise

2. Schválení Územního plánu Křičeň

3. Diskuze

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 8.9.2019