VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Společnost: HAZE, s.r.o., IČO: 27509800, Petržílkova 2583/15, 158 00 Praha (dále jen „žadatel“ nebo
„stavebník“) podala dne 12. 3. 2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: Výrobní areál
na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 101, pozemkové parcely parcelní číslo 70/2, 70/48, 70/90, 508,
499/1 a 61/2 v katastrálním území Křičeň. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
(dále jen „společné řízení“).

Úplné znění ke stažení zde

Na elektronické úřední desce zveřejňeno 18.3.2019