Informace o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Křičeň

pro volby do Zastupitelstev obcí

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

i n f o r m u j i  v o l e b n í   s t r a n y,

že volby do Zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018 v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

volební okrsek č. 1:     zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

 

                                                                                                                                                                                                       

V Křičeňi dne 21. 8. 2018   

 

Dokument ke stažení zde   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vyvěšeno: 21. 8. 2018                                                Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 21. 8. 2018

Sejmuto   :   7. 10. 2018                                                                                              sejmuto : 7. 10. 2018