Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Křičeň pro volební období 2018-2022

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že počet členů Zastupitelstva obce Křičeň pro volební období 2018-2022 byl stanoven na 7 členů. Počet členů zastupitelstva obce Křičeň pro příští volební období stanovilo Zastupitelstvo obce Křičeň usnesením č. 4/2018/4 ze dne 28. 6. 2018.

Vyvěšeno 28.6.2018                                       Dokument ke stažení zde