V e ř e j n á   v y h l á š k a
Opatření obecné povahy

Úplná uzavírky silnice č. III/3237 v obci Křičeň v úseku od křižovatky se silnicí III/3238 po konec zástavby obce Křičeň.

Dokument ke stažení zde

Zveřejněno 15.5.2018