Závěrečný účet obce za rok 2017- návrh je zde: Závěrečný účet 2017.

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 28.2.2018