Informace o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Křičeň

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018

(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,  

i n f o r m u j i ,

že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

volební okrsek č. 1:     zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

 

 

 

            .

                                                                                                                                                                                                      

V Křičeni dne 27. 11. 2017   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     ………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                        Petr Čičko, starosta obce

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2017                                                                                                                                                                                   Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 27. 11. 2017

Sejmuto   :                                                                                                                                                                                                       sejmuto :