OZNÁMENÍ

O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ DELEGOVANÝCH A JMENOVANÝCH ZÁSTUPCŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

PRO VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 OBCE KŘIČEŇ

            Obecní úřad Křičeň zastoupený starostou obce Petrem Čičkem zve delegované a jmenované zástupce okrskové volební komise k prvnímu zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 20. a 21. října 2017, které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu Křičeň v pondělí 25. 9. 2017 od 19:00 hodin.

                                              

Petr Čičko

starosta obce

 

Vyvěšeno dne 20.9.2017

Sejmutí 6.10.2017