Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

v obci Křičeň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Křičeň v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:

Volební okrsek č. 1:                  zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, č.p.88

V Křičeňi 4. září 2017

…………………………………………….

                                                                                                                                                        Petr Čičko, starosta obce

 

Dokument v elektronické podobě ke stažení zde

 

vyvěšeno na elektronické úřední desce 4.9.2017