Obec Křičeň

AKTUÁLNÍ INFORMACE (říjen 2015)

OPRAVA KANÁLŮ

V obci byla provedena oprava dalších 4 ks kanálů, opravu provedla SÚS Pk; po dohodě za ½ cenu; celkem za 15 tis. Kč + DPH. Důvodem aktuální opravy bylo především zajištění bezpečnosti a ochrany před možnými úrazy.

ÚKLID PROSTOR U POMNÍKU PADLÝCH

Byl proveden radikální zásah do přerostlé zeleně. Díky tomu vynikl i pohled na kapličku, která je jistě, spolu s pomníkem padlých, důležitou dominantou obce.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Bylo provedeno natření dřevěného vybavení na dětském hřišti, a to speciálními barvami, které nejsou nebezpečné pro děti.

VEŘEJNÉ PLOCHY, ZASTÁVKA V OBCI, HŘBITOV

Došlo ke zkulturnění veřejné plochy u odbočky z Dolan na Rohoznici. I tady jsme použili téměř bezúdržbovou úpravu; obdobnou jako před Obecním úřadem v Křičeni. Také došlo k likvidaci starých růží a keříčků u autobusové zastávky směr Lázně Bohdaneč. Byl proveden úklid čekárny. Další úprava bude probíhat až po kanalizaci a silnici.

Zároveň probíhá celkový úklid na hřbitově v Křičeni. Došlo již k úpravě zeleně a dosypání štěrkem. Celkový dojem z úklidu nám malinko kazí neustálý spad listí; ale taková je příroda. J I tady jsme zvolili téměř bezúdržbovou úpravu záhonů.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U AGD KLAS KŘIČEŃ

V souvislosti se znovuobnovením autobusové zastávky u AGD Klas Křičeň od 13. 12. 2015 byla dohodnuta s předsedou AGD Ing. Ladislavem Štěpánkem úprava této zastávky; konkrétně srovnání dlaždic. Přesto, že prostory zastávky jsou v péči obce, snahou AGD je podílet se na takové úpravě v rámci vzájemné spolupráce.

MÍSTNÍ ROZHLAS

Byla provedena oprava místního rozhlasu, takže teď už by měl fungovat všude.

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST

Informace k pronájmu hrobových míst naleznete na webových stránkách obce. Zároveň budou zveřejněny na úřední desce obce, na desce u hřbitova, a v obchodě.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání se uskutečnilo v buňkách za obchodem. Přivítání všech - Petr Čičko, starosta. Zároveň předložil k zamyšlení i návrh na to, zda by senioři neměli zájem o zajištění výletu do nějaké konkrétní lokality. Toto je otázka otevřená.

Dále byl prostřednictvím místostarostky předložen návrh členů sociální a kulturní komise, zda by senioři souhlasili s tím, aby se příští setkání konalo v buňkách u fotbalového hřiště; z důvodu lepšího zázemí. Doprava pro jednotlivce by byla zajištěna. Zřejmě proběhne ještě průzkum.

Tady je třeba poznamenat, že členové komise dělají všechno pro to, aby byli senioři spokojeni.

KANALIZACE - Informace ke kanalizaci Vám budou poskytnuty samostatně panem starostou.

S poděkováním všem za spolupráci J. Plačková, místostarostka obce